Επισκευή Time Capsule

On June 17, 2013, in Apple, service, by suicico

timecapsule

Το Time Capsule είναι η απάντηση της Apple στο θέμα backup αλλά και πέρα από αυτό ένα πολύ ωραίο router.

Τα Time Capsule ανά τον κόσμο έχουν παρουσιάσει μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά στη λειτουργία τους. Το πρόβλημα στις περισσότερες περιπτώσεις βρίσκεται στο τροφοδοτικό της συσκευής.

Τι μπορεί να κάνει το milaraki service για εσάς σε αυτή την περίπτωση;

Να επισκευάσει το Time Capsule σας είτε με αντικατάσταση του PSU (Power Supply Unit) είτε με επισκευή του. Στις δυο αυτές περιπτώσεις το κόστος είναι πολύ μικρότερο από την αγορά ενός νέου Time Capsule.